Querying Microsoft SQL Server Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

5.0 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Microsoft  » Microsoft SQL Server 2012 and 2014 Eğitimler

Querying Microsoft SQL Server (M20461)

Eğitim Programının Amacı

Bu eğitimin temel  amacı firma ve kurumlara nitelikli veritabanı uzmanları ve kalifiye elemanları kazandırmaktır. Bu eğitim programında yazılım programlarında veri analizi yapabilecek ,raporlama işlemleri için sorgular geliştirebilecek, ileri düzey raporlama yapabilecek, nitelikli ve en çok aranan veritabanı sorgulama ve raporlama uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanır.

 

Kimler Katılmalı

Veritabanı sorgulama ve yönetimi alanlarında kariyer yapmak, verileri analizleri, veri kontrolleri sağlamak, veritabanı raporlama ve ileri düzey raporlar oluşturmak isteyen adaylar katılmalıdır.

Neler Öğreneceksiniz

·         SELECT sorgu yazma

·         Çoklu tabloları sorgulama

·         Veri sınıflama ve filtreleme

·         SQL Server’daki veri tipleri

·         T-SQL kullanarak veri değiştirme

·         Dahili Fonksiyonlar

·         Veri gruplama ve bir araya getirme

·         Set operatörleri

·         Window fonksiyonları: ranking, offset, ve aggregate

·         Pivot ve group sets

·         T-SQL programlama

·         Hata ele alma ve transaction uygulamaya geçirme

Önkoşullar

·         Bağlantılı veritabanları bilgisi

·         Microsoft Windows işletim sistemi ve işlevselliği ile ilgili temel bilgi

Devam Dersler

·         Administering Microsoft SQL Server Databases (Microsoft SQL Server Veritabanları Yönetimi) (M20462)

·         Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server (Microsoft SQL Server ile Bir Veri Ambarı Uygulamaya Geçirme) (M20463)

·         Developing Microsoft SQL Server Databases (Microsoft SQL Server Veritabanları Geliştirme) (M20464)

·         Designing a Data Solution with Microsoft SQL Server (Microsoft SQL Server ile bir Veri Çözümü Tasarlama) (M20465)

Sertifika Programları ve Rotaları

Bu ders şu sertifika program veya rotalarının bir parçasıdır.

·         MCSA: SQL Server 2012

Ders Taslağı

1. Microsoft SQL Server 2014

·         SQL Server Mimarisi

·         SQL Server Sürümler ve Versiyonlar

·         SQL Server Management Studio

2. Transact-SQL Sorgulama

·         Transact-SQL

·         Sets

·         Predicate Mantığı

·         SELECT İfadelerinde Operasyonların Mantıksal Sırası

3. SELECT Sorgulamaları Yazma

·         Temel SELECT İfadeleri Yazma

·         DISTINCT ile Çift Kopyaları Saf Dışı Bırakma

·         Sütun ve Tablo Kod adları

·         Basit CASE İfadeleri Yazma

4. Çoklu Tabloları Sorgulama

·         Joins

·         Inner Joins ve Outer Joins ile Sorgulama

·         Cross Joins ve Self Joins Sorgulama

5. Veri Sınıflandırma ve Filtreleme

·         Veri Sınıflandırma

·         Bir WHERE Clause ile Veri Filtreleme

·         TOP ve OFFSET-FETCH Seçenekleri ile Filtreleme

·         Bilinmeyen ve Eksik Değerlerle Çalışma

6. SQL Server 2014 Veri Tipleri

·         SQL Server 2014 Veri Tipleri

·         Karakter Verileri ile Çalışma

·         Tarih ve Zaman Verileri ile Çalışma

7. Veri Değiştirmek için DML

·         Veri Girme

·         Veri Değiştirme ve Silme

8. Dahili Fonksiyonlar

·         Dahili Fonksiyonlar ile Sorgular Yazma

·         Dönüştürme Fonksiyonları

·         Mantıksal Fonksiyonlar

·         NULL ile Çalışmak için Fonksiyonları Kullanma

9. Veri Gruplama ve Bir Araya Getirme

·         Aggregate Fonksiyonlarını Kullanma

·         GROUP BY Clause’u Kullanma

·         HAVING ile Grupları Filtreleme

10. Alt-sorgular

·         Bağımsız Alt-sorgular Yazma

·         İlintili Alt-sorgular Yazma

·         EXISTS Predicate’i Alt-sorgularla Kullanma

11. Tablo İfadeleri

·         Türetilmiş Tabloları Kullanma

·         Ortak Tablo İfadelerini Kullanma

·         Views Kullanma

·         Satıriçi Tablo-Değerli Fonksiyonlar Kullanma

12. Set Operatörleri

·         UNION Operatörü ile Sorgular Yazma

·         EXCEPT ve INTERSECT Kullanma

·         APPLY Kullanma

13. Window Ranking, Offset ve Aggregate Fonksiyonları

·         OVER ile Windows Yaratma

·         Ranking, Aggregate ve Offset Fonksiyonları gibi Windows Fonksiyonlarını Tanıma

14. Pivoting ve Grouping Sets

·         PIVOT ve UNPIVOT ile Sorgular Yazma

·         Grouping Sets ile Çalışma

15. Saklı Prosedürleri Yürütme

·         Saklı Prosedürlerle Veri Sorgulama Parametleri Saklı Prosedürlere Geçirme

·         Basit Saklı Prosedürler Yaratma

·         Dinamik SQL ile Çalışma

16. T-SQL ile Programlama

17. Hata Ele Alma Uygulamaya Geçirme

·         TRY/CATCH Bloklarını Kullanma

·         Hata Bilgisi ile Çalışma

18. İşlemleri Uygulama

·         İşlemler ve Veritabanı Motoru

·         Denetim İşlemleri

·         İzolasyon Seviyeleri

19. Sorgulama Performansını İyileştirme

·         Sorgulama Performansı Faktörleri

·         Sorgulama Performans Verilerini Görüntüleme

20. SQL Server Metadata Sorgulama

·         Sistem Katalog Görünümleri ve İşlevleri

·         Sistem Saklı Prosedürlerini Yürütme

·         Dinamik Yönetim Nesnelerini Sorgulama

Laboratuarlar

Lab 1: SQL Server 2014 Araçlarıyla Çalışma

·         SQL Server Management Studio

·         Betikleri Yaratma ve Organize Etme

·         Online Kitaplar

Lab 2: Transact-SQL Sorgulama

·         Temel SELECT İfadelerini Yürütme

·         Predicate’ler kullanarak veri filtreleyen Sorgular Yazma ve ORDER BY kullanarak veri sınıflama

Lab 3: Temel SELECT İfadeleri Yazma

·         Basit SELECT İfadeleri Yazma

·         Distinct kullanarak Çift Kopyaları Saf Dışı Bırakmak

·         Tablo ve Sütun Kod adları

·         Basit CASE İfadesi

Lab 4: Çoklu Tabloları Sorgulama

·         Inner Joins, Multiple-Table Inner Join, Self Joins, Outer Joins ve Cross Joins kullanan Sorgular Yazma

Lab 5: Veri Sınıflandırma ve Filtreleme

·         Bir WHERE Clause , ORDER BY Clause, TOP Option ve OFFSET-FETCH Clause kullanarak veri filtreleyen Sorgular Yazma

Lab 6: SQL Server 2014 Veri Tipleri

·         Tarih, Saat verileri ve karakter verilerini veren Sorgular Yazma

·         Tarih, saat ve karakter işlevlerini kullanan Sorgular Yazma

Lab 7: DML kullanarak Veri Değiştirme

·         Veri Girme, Güncelleme ve Silme

Lab 8: Dahili İşlevler

·         Dönüştürme ve mantıksal işlevler kullanan Sorgular Yazma

·         Nullability Test eden Sorgular Yazma

Lab 9: Veri Gruplama ve Yığma

·         GROUP BY Clause/Tümcesi kullanan Sorgular Yazma

·         Aggregate ve distinct aggregate fonksiyonlarını kullanan Sorgular Yazma

·         HAVING Clause ile grup filtreleyen Sorgular Yazma

Lab 10: Alt-sorgular

·         Bağımsız, sayıl ve çoklu sonuçlu alt-sorgular kullanan Sorgular yazma

·         İlintili alt-sorgular ve EXISTS predicate kullanan Sorgular yazma

Lab 11: Tablo İfadeleri

·         Görüntüler, Türetilmiş Tablolar ve Ortak Tablo İfadeleri kullanan Sorgular Yazma

·         Satır-İçi Tablo-Değerli Fonksiyonlar Kullanan Sorgular Yazma

Lab 12: Set Operatörleri

·         UNION set operatörleri ve UNION ALL multi-set operatörleri kullanan Sorgular Yazma

·         CROSS APPLY ve OUTER APPLY operatörlerini kullanan Sorgular Yazma

·         EXCEPT ve INTERSECT operatörlerini kullanan Sorgular Yazma

Lab 13: Windows Ranking, Offset and Aggregate Fonksiyonları

Lab 14: Pivoting ve Grouping Sets

Lab 15: Saklı Prosedürleri Yürütme

·         EXECUTE ifadesi kullanarak saklı prosedürleri çağırma

·         Saklı prosedürlere parametleri geçirme

·         Sistem saklı prosedürlerini yürütme

Lab 16: T-SQL ile Programlama

·         Değişkenleri Beyan Etme ve Batch’leri Sınırlandırma

·         Akış Kontrolü Öğeleri

·         Dinamik SQL Oluşturma

·         Anlamdaşlar

Lab 17: Hata Ele Alma Uygulamaya Geçirme

·         TRY/CATCH ile Hataları Yeniden Yönlendirme

·         THROW kullanarak bir Hata Mesajını Bir İstemciye İade Etme

Lab 18: İşlemleri Uygulamaya Geçirme

·         BEGIN, COMMIT ve ROLLBACK ile işlemleri denetleme

·         CATCH block’a hata ele alma ekleme

Lab 19: Sorgu Performansını İyileştirme

·         Sorgu Yürütme Planları Görüntüleme

·         Index Kullanımı Görüntüleme ve SET STASTICS İfadeleri Kullanma

Lab 20: SQL Server Metadata Sorgulama

·         Sorgulama Sistemi Katalog Görünümleri

·         Sorgulama Sistemi İşlevleri

·         Sorgulama Sistemi Dinamik Yönetim Görünümleri

 

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Microsoft Eğitimleri