Red Hat JBoss A-MQ Development and Deployment Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

1 Day ILT    

Red Hat JBoss A-MQ Development and Deployment

JMS ve Apache ActiveMQ / Fabric ile ilişkili temel kavramlar - topolojiler, protokoller, mesaj grupları sanal varış yerleri, yerine çalışma ve yüksek kullanılabilirlik. Katılımcılar, Apache ActiveMQ / Fuse Message Broker'ın çoklu iletişim protokolleriyle ve çok sayıda client-broker ve broker-broker topolojisinde nasıl kullanılabileceğini öğreneceksiniz.

Bu eğitimde Java geliştiricileri ve mimarları, Java Message Service (JMS) ve Apache ActiveMQ ile ilişkili anahtar kavramları ve bunlara ek olarak aşağıdakileri öğrenecektir:

 • Topologies
 • Protocols
 • Message groups virtual destinations
 • Failover
 • High Availability

 

Neler Öğreneceksiniz

Apache ActiveMQ, çeşitli ortamlarda ve web uygulaması geliştirme için nasıl kullanılabilir bunu öğreneceksiniz.

 

Kimler Katılmalı

Message-oriented middleware'i kullanarak entegrasyon çözümleri oluşturmak için Fuse Message Broker'ın nasıl kullanılacağını anlamaya ihtiyaç duyan Java geliştiricileri ve mimarları

 

Eğitim İçeriği

 • Apache ActiveMQ
 • Java™ Message Service
 • Installation and Getting Started
 • Configuring, Running, and Monitoring Brokers
 • Topologies and Uses
 • Transports with ActiveMQ
 • Message Groups and Selectors
 • Virtual Destinations
 • Quality of Service Capabilities
 • Broker Networks and Collections
 • ActiveMQ in Heterogeneous EnvironmentsEğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Red Hat  » JBoss Eğitimler
Red Hat  » Servers & Applications Eğitimler
Red Hat  » JBoss Training and Exams Eğitimler