Red Hat Server Hardening Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

4 Days ILT     4.0 Days ILT     2.5 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Red Hat  » RHCA Eğitimler
Red Hat  » Security Eğitimler
Security  » Security Eğitimler
Red Hat  » RHCA - Red Hat Certified Architect Eğitimler

Red Hat® Server Hardening (RH413)

 

Red Hat® Sunucu Güçlendirme (RH413)

Bir Red Hat Enterprise Linux®   sistemini güvenlik politikası gereklilikleriyle uyumlu olarak nasıl güvenlik altına alacağınızı öğrenerek Red Hat Certified Engineer (RHCE®) sertifikasyonunuz veya dengi deneyiminizi geliştirin. Çoğu güvenlik politika ve standartları sistem yöneticilerinin belirli kullanıcı yetkilendirme konularını, güncellemelerin uygulanmasını, sistem denetlenmesi ve günlüğünü, dosya sistem bütünlüğünü ve daha fazlasını ele almasını gerektirir. Red Hat Sunucu Güçlendirme, belirli politika ve yapılandırma meselelerine yönelmek için stratejiler sunar.

Neler Öğreneceksiniz

·         Errata değerlendirme ve bunları Red Hat Enterprise Linux uygulama

·         Özel izinler ve dosya sistemi erişim kontrol listelerini kullanma

·         Kullanıcıları ve şifre-eskime politikası gerekliliklerini yönetme

·         Red Hat Identity Management araçlarını kurma ve yapılandırma

·         Sistem denetleme

Kimler Katılmalı

·         Linux sistemlerinin güvenliğinin nasıl geliştirileceği konusunda teknik rehberliğe gereksinim duyanlar.

·         Red Hat Enterprise Linux sistemlerinde politika gerekliliklerini sürekli ve yeniden üretilebilir ve ölçeklenebilir tarzda uygulamakla sorumlu olan herkes katılabilir.

·         Sistemlerin güvenlik politikası gerekliliklerini karşıladığını kanıtlaması gereken kişiler

·         Güvenlik gerekliliklerine, güvenlik durumu kritik işletim sistemi/yazılımların güncellemeleri yönetimi de dâhil olarak, devamlı uyumu sürdüren herkes katılabilir.

Önkoşullar

RHCE sertifikasyonu, Red Hat Sertifikalı Sistem Yöneticileri (RHCSA®) sertifikasyonu, ya da denk tecrübe.

Devam Dersler

·         Red Hat® Enterprise Deployment and Systems Management (Deployment ve Sistem Yönetemi) (RH401)

·         Red Hat® Enterprise Performance Tuning (Başarım Eniyileme) (RH442)

·         Red Hat® High Availability Clustering (Yüksek Elverişli Clustering) (RH436)

Sertifikasyon Programları ve Rotaları

Bu ders aşağıdaki program ve rotaların bir parçasıdır:

·         RHCA - Red Hat® Certified Architect (Sertifikalı Mimar)

Ders Taslağı

1. Yazılım Güncellemelerini Yönetme

Güncellemenin özelliklerini doğrulama da dahil olarak, güncellemeleri sistemlere uygulamak için bir süreç geliştirme

2. Dosya Sistemleri Yaratma

İleri bir dosya sistem yerleşimi ayırma ve dosya sistemi şifreleme kullanma

3. Dosya Sistemlerini Yönetme

Güvenlikle alakalı seçenekler ve dosya sistem öznitelikleri vasıtasıyla dosya sistem özelliklerini ayarlama

4. Özel İzinleri Yönetme

Set user ID (SUID), Set group ID (SGID), ve sticky (SVTX) izinlerle çalışma ve bu izinleri etkinleştirerek dosyaları konumlama

5. İlave Dosya Erişim Denetimlerini Yönetme

Dosyalar ve dizinlere uygulanan varsayılan izinleri değiştirme ve dosya erişimi kontrol listeleriyle çalışma

6. Dosya Sistem Değişikliklerini İzleme

Makinenizde değişiklikleri izlemek için yazılım yapılandırma

7. Kullanıcı Hesaplarını Yönetme

Kullanıcılar için şifre-eskime özellikleri kurma; kullanıcı hesaplarını denetleme

8. Takılabilir Doğrulama Modüllerini Yönetme

Kullanıcılara farklı tip kurallar koymak için PAM’lara değişiklikler uygulama

9. Konsol Erişimini Güvenlik Altına Alma

Güvenlik temelli ayarları etkinleştirmek ya da etkisizleştirmek için, çeşitli konsol hizmetleri için özellikleri ayarlama

10. Merkezi Doğrulama Kurma

Red Hat Identity Management sunucu ve istemci kurma ve yapılandırma

11. Merkezi Doğrulama Yönetme

Hem istemci sistemlerine kullanıcı erişimini hem de bu sistemlerde kullanıcılara verilmiş ilave ayrıcalıkları denetlemek için Red Hat Identity Management kurallarını yapılandırma

12. System Logging (Sistem Günlüğü) Yapılandırma

İletim katmanı şifreleme kullanmak için uzak günlük tutma (logging) yapılandırma ve uzak sistemler tarafından oluşturulan ilave log’ları yönetme

13. Sistem Denetleme Yapılandırma

Sistem denetleme etkinleştirme ve yapılandırma

14. Network Servislerine Erişimi Denetleme

Network servislerine bağlanabilirliği sınırlandırmak için güvenlik duvarı kurallarını yönetme

 


Build on your Red Hat Certified Engineer (RHCE®) certification or equivalent experience by learning how to secure a Red Hat Enterprise Linux® system to comply with security policy requirements. Many security policies and standards require systems administrators to address specific user authentication concerns, application of updates, system auditing and logging, file system integrity, and more. Red Hat Server Hardening provides strategies for addressing specific policy and configuration concerns.

What You'll Learn

 • Review errata and apply them to Red Hat Enterprise Linux
 • Use special permissions and file system access control lists
 • Manage users and password-aging policy requirements
 • Install and configure Red Hat Identity Management tools
 • System auditing

 

Who Needs to Attend

 

 • Those who need technical guidance on how to enhance the security of Red Hat Enterprise Linux systems
 • Anyone who is responsible for implementing security policy requirements on Red Hat Enterprise Linux systems consistently and in a reproducible, scalable way
 • Those who must be able to demonstrate that systems meet security policy requirements
 • Anyone how maintains continued adherence to security requirements, including management of security-critical operating system/software updates

 

Who Needs to Attend

 

 • Those who need technical guidance on how to enhance the security of Red Hat Enterprise Linux systems
 • Anyone who is responsible for implementing security policy requirements on Red Hat Enterprise Linux systems consistently and in a reproducible, scalable way
 • Those who must be able to demonstrate that systems meet security policy requirements
 • Anyone how maintains continued adherence to security requirements, including management of security-critical operating system/software updates

 

Prerequisites

RHCE certification, Red Hat Certified Systems Administrator (RHCSA�) certification, or equivalent experience required

Follow-On Courses

 • Red Hat� Enterprise Deployment and Systems Management (RH401)
 • Red Hat� Enterprise Performance Tuning (RH442)
 • Red Hat� High Availability Clustering (RH436)

Certification Programs and Certificate Tracks

This course is part of the following programs or tracks:

 • RHCA - Red Hat� Certified Architect

 

Course Outline

1. Manage Software Updates

Develop a process for applying updates to systems, including verifying properties of the update.

2. Create File Systems

Allocate an advanced file system layout, and use file system encryption.

3. Manage File Systems

Adjust file system properties through security-related options and file system attributes.

4. Manage Special Permissions

Work with set user ID (SUID), set group ID (SGID), and sticky (SVTX) permissions, and locate files with these permissions enabled.

5. Manage Additional File Access Controls

Modify default permissions applied to files and directories, and work with file access control lists.

6. Monitor for File System Changes

Configure software to monitor the files on your machine for changes.

7. Manage User Accounts

Set password-aging properties for users; audit user accounts.

8. Manage Pluggable Authentication Modules (PAMs)

Apply changes to PAMs to enforce different types of rules on users.

9. Secure Console Access

Adjust properties for various console services to enable or disable settings based on security.

10. Install Central Authentication

Install and configure a Red Hat Identity Management server and client.

11. Manage Central Authentication

Configure Red Hat Identity Management rules to control both user access to client systems and additional privileges granted to users on those systems.

12. Configure System Logging

Configure remote logging to use transport layer encryption, and manage additional logs generated by remote systems.

13. Configure System Auditing

Enable and configure system auditing.

14. Control Access To Network Services

Manage firewall rules to limit connectivity to network services.

 

 

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Red Hat, Security Eğitimleri