Red Hat System Administration II Eğitimi

Red Hat® Sistem Yönetimi II (RH134)

Bu ders, Red Hat® Sistem Yönetimi I (RH124) dersini tamamlayan kişiler içindir. Tam zamanlı Red Hat Enterprise Linux 7 yöneticisi olmak için gereken ana görevler üzerine odaklanır. Red Hat® Sistem Yönetimi I (RH124) ve Red Hat® Sistem Yönetimi II (RH134) derslerine katılmak Red Hat Sertifikalı Sistem Yöneticisi Sınavı (EX200) hazırlığında size fayda sağlar.

 

Neler Öğreneceksiniz

·         Kickstart kullanarak kurulum

·         Dosya sistemleri ve  mantıksal hacimleri yönetmek

·         Programlanmış işleri yönetmek

·         Ağ dosya sistemlerine erişmek

·         SELinux’ü yönetmek

·         Güvenlik duvarı kontrol etme

·         Sorun giderme

 

Kimler Katılmalı

·         Red Hat® Sistem Yönetimi I (RH124) dersini tamamlamış kişiler

·         Daha önce bir Red Hat dersi almamış olan bireyler, Linux’te yenilerse Red Hat® Sistem Yönetimi I (RH124) ; kuruluş Linux yönetimi konusunda deneyimlilerse RHCSA® Sınavlı Rapid Track Dersi (RH200) almaya teşvik edilirler

 

 Ön Koşullar

· Red Hat® Sistem Yönetimi I (RH124)

Follow-On Courses

· Red Hat® Sitem Yönetimi III (RH254)

· Red Hat® Sistem Yönetimi III, RHCSA, RHCE Sınavları ile (RH255)

· Red Hat® Enterprise Performans Yönetimi (RH442) 

· Red Hat® Sunucu Güvenliği (RH413)F

Sertifika Programları ve Rotaları

Bu ders aşağıdaki program ve rotaların bir parçasıdır:

· RHCSA - Red Hat® Sertifikalı Sistem Yönetici 

Ders Taslağı

1.     Kickstart kavramı ve ayarlamalarını gerçekleştirmek

2.     Kickstart ile Red Hat Enterprise Linux sistemleri kurulumunu otomatikleştirmek

3.     Grep ile düzenli ifadeler (Regular Expression) kullanmak

4.     Grep ile işbirliği yaptığında size metin dosyaları içindeki içeriği hızlı şekilde soyutlama ve konumlandırma fırsatı sunan düzenli ifadeler (Regular Expression) yazmak

5.     Vim ile metin dosyaları Yaratma ve Düzenleme

6.     Metin dosyalarını açabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve kaydedebileceğiniz vim metin düzenleyicisini tanıtmak

7.     Linux'te ileri zamanlı programlanmış görevlerin oluşturulması

8.     Gelecekte otomatik olarak işleyecek görevler programlamak

9.     Linux işlemlerinin önceliklerini yönetmek

10.  Linux işlemlerinin üzerinde hali hazırda çalışan işlemlerin önceliklerini değiştirmek

11.  Erişim kontrol listeleri (ACL) ile dosyalara erişimi kontrol etme

12.  POSIX erişim kontrol listelerinı kullanarak dosya güvenliğini yönetme

13.  SELinux güvenliğini yönetme

14.  Bir sistemin, onu güvenli tutmak için bir ağ hizmeti anlaşması vakasında Güvenliği Arttırılmış Linux (SELinux) davranışını yönetmek

15.  Ağ-tanımlı kullanıcılar ve gruplara bağlanmak

16.  Merkezi kimlik yönetim hizmetlerini kullanmak için sistemleri yapılandırmak

17.  Bir Linux sistemine diskler, partisyonlar ve dosya sistemleri eklemek

18.  Basit partisyonlar ve dosya sistemlerini yönetmek

19.  Mantıksal hacim yönetimi (LVM) depolamasını yönetmek

20.  Mantıksal hacimleri komut satırından yönetmek

21.  Ağ dosya sistemi (NFS) ile ağ tabanlı iliştirilmiş depolamaya erişme

22.  (Güvenli)NFS paylaşımlarına erişme

23.  Ağ tabanlı depolamaya SMB ile erişme

24.  SMB dosya sistemlerini tanıtmak ve devreden çıkarmak için (mount/ umount) autofs ve komut satırı kullanma

25.  Red Hat Enterprise Linux önyükleme işleminde kontrol ve sorun giderme

26.  Güvenlik duvarı ile ağ iletişimi sınırlama

27.  Temel bir güvenlik duvarı yapılandırma

28.  Kapsamlı değerlendirme

29.  Derste öğrenilen bilgi ve becerileri pratiğe dökme ve gösterme

 


Red Hat® System Administration II (RH134)

This course is for individuals who have completed Red Hat® System Administration I (RH124). It focuses on the key tasks needed to become a full-time administrator of Red Hat Enterprise Linux 7. Attending both Red Hat® System Administration I (RH124) and Red Hat® System Administration II (RH134) can help you in your preparation for the Red Hat Certified System Administrator Exam (EX200).

 

What You'll Learn

 • Installation using Kickstart
 • Managing filesystems and logical volumes
 • Managing scheduled jobs
 • Accessing network filesystems
 • Managing SELinux
 • Controlling firewalling
 • Troubleshooting

 

Who Needs to Attend

 

 • Individuals who have completed Red Hat® System Administration I (RH124)
 • Individuals that have not taken a previous Red Hat course are encouraged to take either Red Hat® System Administration I (RH124) if they are new to Linux, or the RHCSA® Rapid Track Course with Exam (RH200) if they are experienced with enterprise Linux administration

 

Prerequisites

 • Red Hat® System Administration I (RH124)

Follow-On Courses

 • Red Hat® System Administration III (RH254)
 • Red Hat® System Administration III with RHCSA and RHCE Exams (RH255)
 • Red Hat® Enterprise Performance Tuning (RH442)
 • Red Hat® Server Hardening (RH413)

Certification Programs and Certificate Tracks

This course is part of the following programs or tracks:

 • RHCSA - Red Hat® Certified System Administrator

 

Course Outline

 1. Automate installation with Kickstart
 2. Automate the installation of Red Hat Enterprise Linux systems with Kickstart
 3. Use regular expressions with grep
 4. Write regular expressions that, when partnered with grep, will allow you to quickly isolate or locate content within text files
 5. Create and Edit text files with vim
 6. Introduce the vim text editor, with which you can open, edit, and save text files
 7. Schedule future Linux tasks
 8. Schedule tasks to automatically execute in the future
 9. Manage priority of Linux processes
 10. Influence the relative priorities at which Linux processes run
 11. Control access to files with access control lists (ACL)
 12. Manage file security using POSIX access control lists
 13. Manage SELinux security
 14. Manage the Security Enhanced Linux (SELinux) behavior of a system to keep it secure in case of a network service compromise
 15. Connect to network-defined users and groups
 16. Configure systems to use central identity management services
 17. Add disks, partitions, and file systems to a Linux system
 18. Manage simple partitions and file systems
 19. Manage logical volume management (LVM) storage
 20. Manage logical volumes from the command line
 21. Access networked attached storage with network file system (NFS)
 22. Access (secure) NFS shares
 23. Access networked storage with SMB
 24. Use autofs and the command line to mount and unmount SMB file systems
 25. Control and troubleshoot the Red Hat Enterprise Linux boot process
 26. Limit network communication with firewall
 27. Configure a basic firewall
 28. Comprehensive review
 29. Practice and demonstrate knowledge and skills learned in this course

 

 

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Red Hat, Linux Eğitimleri