RHCSA Rapid Track Course with Exam Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu

RHCSA® Rapid Track Course with Exam (RH200)

Eğitimin hedefi:

Bu kursun temel hedefi  Red Hat® System Administration I  ve Red Hat® System Administration II  eğitimlerini almış olan katılımcıların RH200 sınavı için gerekli olan konu başlıklarının üzerinden geçerek sınava hazırlık labratuvarında sınav konularının uylanarak hazırlığın sağlanmasıdır.

Önkoşul:

➪ 1-3 yıl arasında işletim sistemi tecrübesine sahip yada Red Hat® System Administration I  ve Red Hat® System Administration II 

Katılımcı profili:

➪ RHCSA Sınav sertifikasına sahip olmak isteyen herkes katılabilir.

Konu Başlıkları:

1. Accessing the command line

2. Log in to a Linux system and run simple commands using the shell

3. Managing Files from the command line

4. Work with files from the bash shell prompt

5. Managing local Linux users and groups

6. Manage Linux users and groups and administer local password policies

7. Controlling access to files with Linux file system permissions

8. Set access permissions on files and interpret the security effects of different permission settings

9. Managing SELinux security

10. Use SELinux to manage access to files and interpret and troubleshoot SELinux security effects

11. Monitoring and managing Linux processes

12. Monitor and control processes running on the system

13. Installing and updating software packages

14. Download, install, update, and manage software packages from Red Hat and yum package repositories

15. Controlling services and daemons

16. Control and monitor network services and system daemons using systemd

17. Managing Red Hat Enterprise Linux networking

18. Configure basic IPv4 networking on Red Hat Enterprise Linux systems

19. Analyzing and storing logs

20. Locate and interpret relevant system log files for troubleshooting purposes

21. Managing storage and file systems

22. Create and use disk partitions, logical volumes, file systems, and swap spaces

23. Scheduling system tasks

24. Schedule recurring system tasks using cron and systemd timer units

25. Mounting network file systems

26. Mount network file system (NFS) exports and server message block (SMB) shares from network file servers

27. Limiting network communication with firewalld

28. Configure a basic local firewall

29. Virtualization and kickstart

30. Manage KVMs and install them with Red Hat Enterprise Linux using Kickstart

 

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Red Hat, Linux Eğitimleri