SA120 - Server Automation 10.x Essentials Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    

SA120 Server Automation 10.x Essentials

Bu eğitim, HP Server Automation ürününü kullanarak veri merkezi sunucularını ve uygulama ortamını yönetmek için gerekli temelleri sağlar. Sunucuların kurulumları, fiziksel ve sanal ortamların yönetimlerini kurulan ajan yazılımları sayesinde sunuculara uzaktan erişim ile sağlar.Aynı zamanda paketleri, yamaları ve uygulama yapılandırmaları da yönetilir.

Farklı sunucu tiplerine özel yönetemlerin kullanıldığı bu ürünün eğitiminde sunucuların etkinlikleri denetlenip, raporlama da öğretilmektedir.

 

Neler Öğreneceksiniz

 • HP SA Mimarisi
 • Yönetilemeyen sunucuların SA’ya entegre edilip, sunucu ve çevre bilgilerinin elde edilmesi
 • OS Hazırlamak
 • OS Kurulumu otomatikleştirmek
 • Patch geçmek
 • Sanal sunucu sağlama ve yönetimi
 • Sunucu grupları oluşturarak birden çok sunucuya aynı anda yönetmek
 • Yazılım hazırlama ve  yazılım güncelleme yönetimi
 • Yapılandırma dosyalarındaki değerlerin yönetimi
 • Policy’lerin oluşturulması ve  yönetilmesi

 

Kimler Katılmalı

 • Sunucu Yöneticileri
 • Operasyon Uzmanları / Yöneticileri

 

Eğitim İçeriği

Course Overview and Introduction to HP Server Automation 

 • Discuss the IT organization’s preference for automation
 • Discuss the main features of HP SA
 • Discuss the benefits of using SA
 • Describe the distributed architecture of SA

Exploring the Architecture and Interfaces 

 • Define an SA core
 • Describe the functionality of each key component of SA
 • Describe SA users
 • Use the SA client to explore a managed server environment
 • Describe the SA core architecture and key components
 • Learn how to use the SA interfaces to explore the server environment

Agent Functionality and Server Integration 

 • Differentiate the agent types
 • Describe the SA agent functionality
 • Specify the requirements for installing an SA agent onto an unmanaged server
 • Install an agent onto an unmanaged server using the SA client and manual installation
 • Troubleshoot agent installation and communication failures
 • Explore the server inventory using the Device Explorer of the SA client
 • Describe the Agent Tools feature within SA
 • Integrate existing, unmanaged servers into the SA managed environment
 • Summarize what server information is collected by the agent
 • Explain the server module objects
 • Explain agent extensions

Provisioning Operating Systems (OS) Using OS Build Plans (OSBPs) 

 • Describe the Operating System (OS) provisioning feature within SA
 • Describe the process of provisioning an OS on a server
 • Define and run an OS Build Plan (OSBP)

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Less or Static IP Provisioning 

 • Configure and run the Managed Boot Client(s) (MBC)
 • Provision Operating Systems (OS) without using Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (or by using Static IP)

Managing Virtualization 

 • Describe the supported virtualization management features in SA
 • Describe the process of provisioning virtual servers for VMware Enterprise Server Xi (VMware ESXi) and Solaris 10
 • Identify the relationship between the hypervisor and its virtual servers
 • Manage the lifecycle of VMware Virtual Machines (VMs)
 • Manage the lifecycle of Solaris zones
 • Integrate with VMware Virtual Center using Virtualization Service (VS)

Exploring Device Groups 

 • Explain device groups and their characteristics
 • Describe the different types of device groups supported in SA
 • Create static and dynamic device groups using the SA client

Exploring Device Groups with Search Results 

 • Describe the different types of search in the SA client
 • Discuss the process to save and retrieve search results
 • Create device groups from search results
 • Develop sample reports using advanced search

Managing Packages 

 • Describe how to manage packages in SA
 • Discuss the supported package types
 • Explain how to organize the software library
 • Import and export packages into the software repository
 • Install and uninstall packages
 • Manage Red Hat Package Manager (RPM) packages

Software Management 

 • Describe the use of policy-based software management in SA
 • Describe how to manage software policies in SA
 • List the software management setup tasks
 • Install and uninstall software using software policies
 • Manage software updates using software policies

Working with Application Deployment Manager (ADM) 

 • Describe the Application Deployment Manager (ADM) and its functions
 • Manage the ADM
 • Set permissions for ADM
 • Define an application, a target, and a component
 • Deploy an application
 • Manage an Application Deployment job
 • Describe the rollback and undeploy process
 • Import and export Application Deployment data from SA

Application Configuration Management 

 • Describe how application configurations are managed in SA
 • Describe application configuration components
 • Control values using an application configuration inheritance model
 • Push application configuration values to servers

Managing Patches 

 • Describe the patch management feature in SA
 • View patch information
 • Describe UNIX patch management tasks
 • Install patches using patch policies on the Windows platform
 • Identify Microsoft patch administration tasks
 • Manage patches on Red Hat LINUX

Enforcing Compliance 

 • Define server compliance concepts
 • Describe the compliance management feature in SA
 • Scan and view the compliance status of servers
 • Remediate non-compliant servers

Working with Audits, Snapshots, and Remediation 

 • Describe the audit and remediation feature in SA
 • Create and run audits
 • Configure file audit rules
 • Set audit rule exceptions
 • View audit results and remediate the differences
 • Describe how to use Business Service Automation Essentials (BSAE) Network to run compliance audits

Exploring Servers Using the Global Shell and Global File System 

 • Describe the Global Shell and Opsware Global File System (OGFS) features within SA
 • Describe how Global Shell and OGFS features can be used to manage servers within the SA environment
 • Describe how to navigate and filter data in the OGFS using the Global Shell
 • Use the Remote Shell (ROSH) command to login to a managed server and execute shell scripts on a managed server
 • Use the SA remote terminal feature to access and manage servers in the managed environment

Scripting with SA 

 • Describe the script management and execution feature in SA
 • Create scripts using the SA client
 • Execute ad hoc or saved scripts
 • View and download script results
 • Describe PowerShell integration with SA
 • Explain the Extensible Discovery server module
 • Introduce Automation Platform eXtensions (APX) scripting

Exploring Reports in SA 

 • Explain SA reports
 • List the reports available in SA
 • Generate an SA report
 • Explain Business Service Automation (BSA) Essentials basics as a reporting toolEğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

HP  » Server Automation Eğitimler