Scrum & Agile Eğitimleri

Günümüzde müşteri isteklerinin hızlı değişmesi ve yoğun rekabet koşulları müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap vermeyi gerektirmektedir. Bununla birlikte teknolojik ilerlemelere paralel olarak yazılımlar, kurumsal süreçlerin yönetiminde vazgeçilmez bir unsur hale gelmiştir. Kurumsal süreçlerin yönetiminde kullanılan bu yazılım çözümlerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yönetilmesi, hızlı çözüm üretebilen metodolojilere olan ihtiyacı tetikledi. Çevik (Agile) yaklaşımlar, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, esnek, kalitesi yüksek yazılım sistemlerinin üretilebilmesine ve yönetilebilmesine olanak sağlayan, karmaşık ürün geliştirme süreçlerini yönetmek için kullanılan süreç altyapılarıdır.