TDWI Data Governance Innovations: Adapting for Agile, Big Data, and Cloud Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

1 Day ILT    

TDWI Veri Yönetişimi Yenilikleri: Agile, Big Data ve Bulut’a Uyum Sağlamak

Süre: Bir gün

Önkoşul: Yok

Veri çeşitliliği ve veri yönetimi pratiklerindeki hızlı artış eski model ilke ve yaptırım - tabanlı veri yönetişimine meydan okumaktadır. Bulut servisleri, güvenlik ve gizlilik meselelerinin de ötesinde yeni konuları ön plana çıkarmaktadır. Big Data uygulamaya geçirmesi yönetişimin kapsam ve karmaşıklığına önemli değişiklikler getirmektedir. Çoğu kişi, yönetişim ve agile beraber var olabilir mi diye sormaktadır. Cevap ‘evet’tir ama bunların beraber çalışmasını sağlayabilmek zorlayıcı bir iştir.

Bulut servisleri, big data ve agile BI kalıcı olacak. Veri yönetişimi programları modernize olmalı ve bu gerçekliklere adapte olmalıdır. Kontrol-yönelimli yönetişimden işbirliğine doğru köklü bir anlayış değişimi çağdaş veri yönetişiminin temelini oluşturmaktadır –  veri güvenliğini, gizliliğini, uygunluğunu, niteliğini ve değerini temin etmek için yaptırımdan önleme ve müdahale anlayışına bir geçiş söz konusudur. Kültürel değişimin ötesinde, tüm veri yönetişimi iştirakçileri, veri yönetimindeki güncel trendlerden ortaya çıkan yeni konuları ve fırsatları anlamalıdır.

Neler Öğreneceksiniz

·         Bulut servislerinden kaynaklanan veri yönetişimi zorluk ve olanakları

·         Big data yönetişiminin riskleri, zorlukları ve olanakları

·         Veri yönetişimi ve agile arasındaki görünen uyuşmazlıkların üstesinden nasıl gelineceği

·         Veri yönetişimi için metadata yönetiminin rolleri, ilişkileri ve karmaşıklıkları

·         Mobil aygıtlar ve sosyal medyadan kaynaklanan veri yönetişimi zorlukları

·         Bir veri yönetişimi zorunluluğu olarak etiğin önemi

·         Çağdaş veri yönetişimi için yeni modeller, uygulamalar ve süreçler

 

Kimler için

Veri niteliği ve veri yönetişimi profesyonelleri; CIO’lar, iş liderleri ve agile, big data ve bulut servislerinin gerçeklikleriyle karşılaşan IT yöneticileri; yöneticiler, mimarlar, tasarımcılar ve BI, MDM ve veri antrepo sistemleri geliştiricileri; veri stewardları, veri mimarları ve veri yöneticileri; veri yönetişimi veya veri nitelik yönetiminde rolü olan herkes; agile BI, big data ya da bulut servisleri için bir veri yönetişim programını modernize etme ihtiyacı duyan herkes.

 


TDWI Data Governance Innovations: Adapting for Agile, Big Data, and Cloud

Duration: One Day Course

Prerequisite: None

 

Rapid increases in data variety and data management practices challenge the old model of policy- and enforcement-based data governance. Cloud services bring new issues that go well beyond the obvious concerns of security and privacy. Big data implementation brings substantial changes to the scope and complexity of governance. Many ask if governance and agile can coexist. The answer must be "yes," but making them work together is especially challenging.

Cloud services, big data, and agile BI are here to stay. Data governance programs must modernize and adapt to these realities. A fundamental culture change from control-oriented governance to collaboration is at the core of modern data governance—shifting from enforcement to prevention and intervention as the means to assure data security, privacy, compliance, quality, and value. Beyond cultural change, every data governance participant needs to understand the new issues and the new opportunities that arise from current trends in data management.

You Will Learn

  • The data governance challenges and opportunities that arise from cloud services
  • Risks, challenges, and opportunities of big data governance
  • How to overcome apparent conflicts between data governance and agile
  • Roles, relationships, and complexities of metadata management for data governance
  • Data governance challenges that arise from mobile devices and from social media
  • The importance of ethics as a data governance imperative
  • New models, practices, and processes for modern data governance

Geared To

Data quality and data governance professionals; CIOs, business leaders, and IT executives facing the realities of agile, big data, or cloud services; mangers, architects, designers, and developers of BI, MDM, and data warehousing systems; data stewards, data architects, and data administrators; anyone with a role in data governance or data quality management; anyone needing to modernize a data governance program for agile BI, big data, or cloud services

 

 
 
 
 
 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

TDWI  » Data Asset Management Eğitimler
Master's Programs (NEW)  » Master's Programs Eğitimler
Big Data  » Popular Courses Eğitimler