Temel Excel Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuEğitim Tipi ve Süresi

1 Day ILT    

Temel Excel

Microsoft Excel Temel eğitiminde katılımcıların tablolar oluşturabilmeleri, temel hesaplamaları bu tablolar üzerinde yapabilmeleri, bu tablolardaki bilgilerden grafikler oluşturabilmeleri ve hazırladıkları Excel sayfalarını istenilen formatta yazdırabilmeleri hedeflenmektedir.

 

Neler Öğreneceksiniz

Excel temel eğitiminden sonra tablolar hazırlayabilir, hazırladığınız tabloları daha etkin formatlarda kullanabilirsiniz. Bu tablolar üzerinde fonksiyonları kullanarak hesaplamalar yapabilir, elde ettiğiniz sonuçlardan anlamlı raporlar çıkartabilirsiniz. Raporlarınızı tablo formatında getirebilir ve Excel’in görsel grafiklerini kullanarak etkili bir biçimde de sunabilirsiniz. Gerek duyduğunuzda hazırladığınız dokümanlarınızın sayfa özelliklerini düzenleyebilir ve istediğiniz boyutlarda yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

 

Kimler Katılmalı 

 • Bu eğitime excel öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

 

Eğitim İçeriği

Excel Ortamında Çalışılması

 • Excel'in Başlatılması
 • Bir Çalışma Kitabında Dolaşılması
 • Bir Çalışma Sayfasında Dolaşılması
 • Verilerin Yazılması
 • Verilerin Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi
 • Önemli klavye kısayolları
 • Excel'in Özelleştirilmesi

Bir Çalışma Sayfasının Düzenlenmesi

 • Yeni Bir Çalışma Kitabının Oluşturulması
 • Bir tablonun yaratılması ve düzenlenmesi
 • Sayfaların işlemleri(rename,move,copy....)
 • Açıklamların kullanılması (comments)
 • Hücrelerin Hizalama ve Metin Kaydırma Özelliklerinin Belirlenmesi
 • Bölmeleri dondur (freeze pane) özelliğinin kullanımı

Formüllerin Eklenmesi

 • Dosya Özelliklerine Göre Varolan Bir Çalışma Kitabının Açılması
 • Formüllerin Daha Anlaşılır ve Kullanımı Kolay Hale Getirilmesi
 • Hesaplama Formüllerinin Yazılması
 • Sum, Average, Max, Min, Count, Counta fonksiyonlarının kullanımı
 • Formül oluşturulması
 • Mutlak ve göreli referansların kullanımı (formülde hücre sabitleme)
 • Temel tarih fonksiyonları

Bir Çalışma Sayfasının Biçimlendirilmesi

 • Profesyonel Görünüm İçin Hücrelerin Biçimlendirilmesi
 • Stillerin Kullanımı
 • Profesyonel Görünüm İçin Sayıların Biçimlendirilmesi
 • Özel Sayfa Üst ve Alt Bilgilerinin Eklenmesi
 • Sayfa Marjlarının Değiştirilmesi
 • Dosyanın Şablon Olarak Kaydedilmesi
 • Bir Şablonun Düzenlenmesi
 • Resimlerin Eklenmesi
 • Şekillerin Çizilmesi

Grafiklerin Özelleştirilmesi

 • Grafik Sihirbazı'nın Kullanımı
 • Pasta grafiğinin çizilmesi
 • Sütun grafiğinin çizilmesi
 • Grafiklerin biçimlendirilmesi

Çalışma Sayfalarının ve Grafiklerin Yazdırılması

 • Çok Sayfalı Bir Çalışma Kitabının Yazdırılması
 • Çalışma Sayfasının Seçilen Yerlerinin Yazdırılması
 • Grafiklerin Yazdırılması

Diğer konular

 • Şartlı biçimlendirme özelliğinin kullanılması (Conditional Formating)
 • Sıralama işlemleri
 • İçiçe sıralama işlemleri
 • Otomatik süzme işlemleri
 • Link işlemleri
 • Programlar arası kopyalama işlemleri
 • Custom List (özel listeler oluşturmEğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Microsoft  » Microsoft Office Eğitimler