TOGAF 9.1 Level 1 and Level 2 - Kurumsal Mimari Eğitimi

Kurumsal Mimari

Bu eğitim size, Kurumsal Mimarilerin analiz edilmesi, çözüm süreçlerinin ve stratejilerinin belirlenmesi için en iyi uygulamalara göre düzenlenmiş bir metodoloji sunar.

Bu eğitimde, bir kurumun uzun dönem stratejik dönüşüm hedeflerinin belirlenmesi, bu dönüşümün gerçekleşmesi için kazanılması gereken yeteneklerin belirlenmesi ve dönüşüm sürecinin yönetilmesinde kullanılabilecek, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilen süreçler, araçlar ve teknikler detaylı olarak işlenir.

Eğitimin odağında bir Kurumun iş hedefleri ve iş mimarisi ile bilgi sistemleri mimarisinin uyumu yer alır. Kurumun, IT yatırımlarının doğru projelere aktarılması süreci üzerinde durulur.

 

Neler Öğreneceksiniz

·         Kurumsal Mimari süreçleri & tekniklerinde uzmanlaşma,

·         Bir projeye en uygun mimarinin belirlenebilmesi,

·         Kurum bünyesinde büyük resmi görüp, bu resim doğrultusunda gerçekçi ve sürdürülebilir kararlar verebilme,

·         Bir kurumun önceliklerine göre iş ve bilgi teknolojileri stratejilerinin uyumunu sağlamak,

·         Değişen önceliklerin ve gereksinimlerin sistem üzerindeki etkisini kolaylıkla analiz edebilme ve etkin bir değişiklik yönetim sürecinin uygulanabilmesi

·         Bir kurumun farklı birimleri ve kullandıkları farklı sistemler arasındaki koordinasyonu ve iletişimi bir standarta oturtarak ortak bir dil ile iletişim kurulabilmesi,

·         Bir kurumun teknolojik yatırım kararları için mimari yapının oluşturulması, teknolojik gelişim yol haritasının çıkarılması, standardizasyon ve modernizasyonun yapılabilmesi,

·         Ürün veya hizmet teslimat zamanlarını, var olan bileşenlerin çözüme en uygun olanlarının tespit edilmesi ve tekrar kullanılmasının sağlanmasıyla kısaltılması. 

 

Kimler Katılmalı

·         Kurumsal Mimarlar

·         Veri Mimarları

·         Altyapı Mimarları

·         İş Analistleri

·         İş Süreçleri Uzmanları

·         Teknoloji Mimarları

·         Çözüm Mimarları

·         Proje Yöneticileri

·         IT Yöneticileri 

 

Eğitim İçeriği

·         Kurumsal Mimari - Giriş

·         Kurumsal Süreklilik

·         Mimari Katmanlar

·         İş Mimarisi

·         Veri Mimarisi

·         Uygulama Mimari

·         Teknoloji Mimarisi

·         Kurumsal Mimari Oluşturma ve Yönetme Süreçleri

·         Kurumsal Mimari Yapısının Oluşturulması 

·         Kurumsal Mimari Çalışmalarının Başlatılması ve Vizyon Belirlenmesi

·         Mimari Katmanların Mevcut Durum ve Hedef Durumlarının Modellenmesi

·         Dönüşüm İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Çözüm Alternatiflerinin Değerlendirilmesi

·         Dönüşümün Planlanması, Dönüşüm İzlenmesi ve Yönetilmesi

·         Değişim Yönetimi

·         Kurumsal Mimari Oluşturma Süreçlerinde Kullanılan Araçlar ve Teknikler

·         İş Senaryoları

·         Paydaş Yönetimi

·         Gap Analizi

·         Perspektifler

·         Kurumsal Mimari Teslimatları ve Çalışma Çıktıları

·         Kurumsal Mimari Yönetişimi

·         Kurumsal Mimari Olgunluk Modelleri

·         Kurumsal Mimari Yetkinlikleri

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Architecture Methodologies  » Kurumsal Mimari Eğitimler
Kurumsal Mimari  » Organisational Effectiveness Eğitimler