Understanding the Java Spring Framework Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT     3.0 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Oracle  » Java Eğitimler
Java  » Java Essentials Eğitimler
Java Expert  » Popular Courses Eğitimler
Java  » Popular Courses Eğitimler

Eğitim Hakkında

Spring, web üzerinde ve büyük ölçekli kurumsal düzeyde uygulamalar geliştirmek için popüler bir Java tabanlı bir framworktür. Halen devam etmekte olan desteklenen projelerin sayısı nedeniyle yıllardır popülerliği artmıştır. Spring aynı zamanda hem JDBC yöntemlerini hem de Hibernate gibi nesne-ilişkisel map kütüphanelerini kullanarak veritabanlarına bağlantı desteği sağlar.

Bu eğitim, basit Spring projelerinin nasıl kurulacağını anlatarak başlar. Daha sonra web tabanlı MVC projelerine geçiyoruz. Süreklilik ve işlemler, hem JDBC hem de Hibernate ORM uygulamalarına bakarak ele alınmaktadır. Son olarak, kimlik doğrulama yöntemleri ve kullanıcı rolleri de dahil olmak üzere bir uygulamanın güvenliğini sağlamayı ele alacağız.

Eğitimimiz, sunumlar, devamında  örnekler ve tamamlanması için alıştırmalar yapılarak öğretilecektir. 

Ön Koşullar

➱ Essential: Familiarity with object-oriented programming in Java
➱ Essential: Familiarity with basic database operations and some experience with SQL

Neler Öğreneceksiniz

➱ Sıfırdan bir Spring projesi oluşturma

➱ Beans tanımlama ve gerektiğinde onları kurma

➱ Web tabanlı uygulamaları kurma ve geliştirme

➱ Nesne kalıcılığı ve işlem desteği ile veritabanı erişimi dahil etme

➱ Veritabanı yöntem çağrıları yoluyla kimlik doğrulama kullanarak ve Spring Security'nin potansiyel saldırılara karşı otomatik olarak nasıl güvenli olabileceğini kullanarak uygulamalarını güvenli hale getirme

Eğitim İçeriği

Introduction to Spring

➱ What is Spring and why do we want to use it?
➱ The dependency injection pattern
➱ Spring modules
➱ Configuring a Spring project
➱ Spring tools

Spring Beans

➱ Spring vs Java Beans
➱ Defining beans
➱ The p and c namespaces
➱ Autowiring beans
➱ Lifecycle of a bean

Web Applications and MVC with Spring

➱ The MVC pattern
➱ Web MVC in Spring
➱ Configuring a web project
➱ Creating and running web projects

Aspect-Oriented Programming

➱ What is aspect-oriented programming?
➱ Writing advice
➱ AspectJ and Spring

Persistence and Hibernate

➱ JPA and persistent objects
➱ JDBC and database access
➱ What is Hibernate?
➱ Configuring a Hibernate project
➱ Simple queries
➱ Mapping objects to the database
➱ Javax.persistence annotations

Transactions

➱ What are transactions?
➱ Programmatic vs declarative
➱ Transaction managers in Spring
➱ Transactional attributes
➱ Flow of control
➱ Using AOP for transactions

Spring Security

➱ Security attacks for web and non-web based applications
➱ What is Spring Security?
➱ Configuration
➱ Authentication
➱ Defining our own defaults
➱ Linking to datasources
➱ Other security packages

Thymeleaf

➱ What is thymeleaf?
➱ Configuration
➱ th:text
➱ Forms
➱ Thymeleaf and Spring Security

Spring Boot and RESTful webservices

➱ What is Spring Boot
➱ Configuring a Spring Boot project
➱ What are RESTful webservices
➱ Verb design and best practices
➱ Creating a RESTful service with Spring BootEğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Oracle, Java, Java Expert Eğitimleri