VMware vSphere v6: Troubleshooting Workshop Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

VMware  » vSphere Eğitimler
VMware  » Popular Courses Eğitimler

VMware vSphere v6: Troubleshooting Workshop

İleri vSphere sorun giderme becerileri kazanın.

Bu pratik eğitim VMware® vSphere®  ortamında sorun gidermede ileri seviye bilgi, beceriler ve yetkinlikler kazanmanızı sağlar. Bu workshop ayrıca problemleri analiz etmede komut satırını kullanma beceri ve yetkinliğini arttırır. Eğitim VMware ESXi™ 5.5 ve VMware vCenter Server™ 5.5’i temel alır. Eğitimin yaklaşık 75%’i uygulamalı laboratuvarlarda geçmektedir.

 

Neler Öğreneceksiniz

·         vSphere’deki sorunları teşhis etmek ve düzeltmek için VMware vSphere Web Client, komut satırı, ve log dosyalarını kullanma

·         SSL sertifika sorunlarını yapılandırma

·         Ağ oluşturma sorunlarını giderme

·         Depolama sorunlarını giderme

·         Tekil oturum açma sorunlarını giderme

·         vCenter Server sorunlarını giderme

·         ESXi host sorunlarını giderme

·         VMware vSphere High Availability cluster  sorunlarını giderme

·         VMware vSphere vMotion® sorunlarını giderme

·         Sanal makine sorunlarını giderme

 

Kimler Katılmalı

 

·         Sistem yöneticileri

·         Sistem entegratörleri

 

Ön Koşullar

·         VMware Certified Professional 5 - Datacenter Virtualization (Verimerkezi Sanallaştırma) (VCP5-DCV)

·         Muadil bilgi ve ESXi ve vCenter Server yönetici deneyimi

·         Komut satırı arayüzü deneyimi önerilir

Devam Dersleri

Bu ders için herhangi bir devam dersi yoktur.

Sertifika Programları ve Rotaları

Bu ders aşağıdaki program veya rotaların bir parçasıdır:

·         VMware Certified Professional 6 - Data Center Virtualization (Veri Merkezi Sanallaştırma) (VCP6-DCV)

 

Ders İçeriği

1. Sorun Gidermeye Giriş

·         Sorun gidermede yapısalcı bir bir yaklaşım kullanmak

2. Sorun Giderme Araçları

·         Bir Active Directory (Aktif Dizin) ortamına  VMware vSphere Management Assistant (Yönetim Asistanı) ekleme

·         vSphere yapılandırmanızla ilgili bilgileri kaydetmek için komutları kullanma

·         Önemli log dosyaları konumlandırma

·         VMware vSphere Syslog Collector kurma

·         Teknik destek için log yığınlarını/paketlerini toplama

3. SSL Sertifikaları

·         vCenter Server için SSL sertifikalarını uygulama

·         ESXi için SSL sertifikalarını uygulama

4. Ağ oluşturma

·         Standart switch konularında sorun giderme

·         Sanal makine ağ bağlanabilirliği konularında sorun giderme

·         Yönetim ağı bağlanabilirliği konularında sorun giderme

·         Dağıtılmış switch konularında sorun giderme

5. Depolama

·         LUN bağlanabilirliği konularında sorun giderme

·         Multipathing konularında sorun giderme

6. Cluster (Küme) Yönetimi

·         vSphere cluster konularında sorun giderme

·         vSphere vMotion konularında sorun giderme

7. vCenter Server ve ESXi

·         vCenter Server hizmet konularında sorun giderme

·         ESXi host konularında sorun giderme

8. Sanal Makineler

·         Sanal makine durum/hal (state) konularında sorun giderme

·         VMware Tools™ kurulum konularında sorun giderme

·         VMware snapshot konularında sorun giderme

·         Sanal makine power on (güç verme) konularında sorun giderme

 

Laboratuvarlar

Dersin yaklaşık 75%’i uygulamalı laboratuvarlarda geçmektedir

 

 


 

Gain advanced vSphere troubleshooting skills.

This hands-on training workshop provides you with the advanced knowledge, skills, and abilities to achieve competence in troubleshooting the VMware® vSphere® environment. This workshop also increases your skill and competence in using the command line to analyze problems. The workshop is based on VMware ESXi™ 5.5 and VMware vCenter Server™ 5.5. You will spend approximately 75% of class in hands-on labs.

What You'll Learn

 • Use the VMware vSphere Web Client, the command line, and log files to diagnose and correct problems in vSphere
 • Configure SSL certificate issues
 • Troubleshoot networking issues
 • Troubleshoot storage issues
 • Troubleshoot single sign-on issues
 • Troubleshoot vCenter Server issues
 • Troubleshoot ESXi host issues
 • Troubleshoot VMware vSphere High Availability cluster issues
 • Troubleshoot VMware vSphere vMotion® issues
 • Troubleshoot virtual machine issues

 

Who Needs to Attend

 

 • System administrators
 • System integrators

 

Prerequisites

 • VMware Certified Professional 5 - Datacenter Virtualization (VCP5-DCV)
 • Equivalent knowledge and administration experience with ESXi and vCenter Server
 • Experience working with a command-line interface is highly recommended

Follow-On Courses

There are no follow-ons for this course.

Certification Programs and Certificate Tracks

This course is part of the following programs or tracks:

 • VMware Certified Professional 6 - Data Center Virtualization (VCP6-DCV)

 

Course Outline

1. Introduction to Troubleshooting

 • Using a structured approach to troubleshooting

2. Troubleshooting Tools

 • Adding the VMware vSphere Management Assistant to an Active Directory environment
 • Using commands to record information about your vSphere configuration
 • Locating important log files
 • Installing the VMware vSphere Syslog Collector
 • Gathering log bundles for technical support

3. SSL Certificates

 • Implementing SSL certificates for vCenter Server
 • Implementing SSL certificates for ESXi

4. Networking

 • Troubleshooting standard switch issues
 • Troubleshooting virtual machine network connectivity issues
 • Troubleshooting management network connectivity issues
 • Troubleshooting distributed switch issues

5. Storage

 • Troubleshooting LUN connectivity issues
 • Troubleshooting multipathing issues

6. Cluster Management

 • Troubleshooting vSphere cluster issues
 • Troubleshooting vSphere vMotion issues

7. vCenter Server and ESXi

 • Troubleshooting vCenter Server service issues
 • Troubleshooting ESXi host issues

8. Virtual Machines

 • Troubleshooting virtual machine state issues
 • Troubleshooting VMware Tools™ installation issues
 • Troubleshooting VMware snapshot issues
 • Troubleshooting virtual machine power-on issues

 

Labs

You will spend approximately 75% of class in hands-on labs.

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir