Xamarin Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

5.0 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Xamarin  » Xamarin Eğitimler

C #, dünyadaki en popüler geliştirme dillerinden biridir. Aslen Windows tabanlı aygıtlarda çalışan .NET uygulamalarını oluşturmak mümkün olsa da, artık bu kesinlikle değişti.

Xamarin'i kullanarak,  Android ve iOS cihazlarında çalışan uygulamaları artık C # kullanarak yazabiliriz. Böylece, C #, hepimizin sevdiği dili kullanarak milyarlarca ilave cihaz hedeflememize izin veriyor. Kullanıcıların Xamarin tabanlı uygulamalardan edindikleri deneyim tamamen temel: uygulamalar, web tabanlı uygulamalar için yapılmış sürümler değildir. Bunun yerine, hedefledikleri her platformun tam işlevselliğini sunuyor.

Kodun yeniden kullanılması özelliği uygulama geliştirmeye etkisi çok fazladır. Bu çapraz platform işlevselliğini akılda tutarak bir mimari oluşturabilir ve kodumuzun çoğunun Windows Phone, iOS ve Android uygulamalarında tekrar kullanılabileceğini sağlayacak şekilde yapılandırabiliriz.

Bu eğitimde Xamarin ortamı hakkında bilgiler edineceksiniz. Platformlar arası uygulama geliştirme, Xamarin-Android ve Xamarin-iOS hakkında bilgi edineceksiniz. Bütün bunlar, zaten sahip olduğunuz bilgiyle mümkün olucak: C #!

 

Önkoşullar

C # kullanarak web siteleri veya uygulama geliştirme deneyimine sahip olmalıdır; Ders, C # dilini bildiğinizi varsayar. XAML bilgisi sizin için bir artı olucaktır ancak gerekli değildir.

Eğitim İçeriği

1.Xamarin Hakkında Detaylı sunum yapılıcak İçerikleri aşağıdaki gibidir.

➩ Xamarin Nedir ? Ne Değildir ?

➩ Xamarin Proje Yapıları genel bakış ve inceleme

➩ Xamarin Test Cloud nedir ne işe yarar ?

➩ Emulator Kavramı,Kurulum ve Yönetimler.

➩ Xamarin in Performans ı nasıl.

➩ Xamarin Proje Yapılarına Giriş

i.Xamarin Forms

➩ Portable Class Library

➩ Shared Project

➩ Xamarin Treditional

➩ Android

➩ ios

2.Xamarin Proje türleri ve yapısı İnceleme ve anlatımı

1) Xamarin Forms (Portable Class Library - PCL)

Xamarin Forms Sayfa (Page) Türleri ve yapıları Detaylı anlatım örnekler (XAML and CLASS(Code Behind))

i.ContentPage Kavramı

ii.MasterDetailPage Kavramı

iii.NavigationPage Kavramı

iv.TabbedPage Kavramı

v.TemplatePage Kavramı

vi.CarouselPage Kavramı

➩ Layout Kavramı Xamarin Düzenleri Detaylı anlatım örnekler (XAML and CLASS (Code Behind))

i.StackLayout Kavramı

ii.AbsoluteLayout Kavramı

iii.RelativeLayout Kavramı

iv.GridLayout

v.ScrollView

➩ Xamarin Forms Views Kontroller Detaylı anlatım örnekler (XAML and CLASS (Code Behind))

ActivityIndicator

Label

Stepper

BoxView

ListView

Switch

Button

OpenGLView

TableView

DatePicker

Picker

TimePicker

Editör

ProgressBar

WebView

Entry

SearchBar

Image

Slider

 

➩ Xamarin Forms Özel Kontroller Cells Detaylı Anlatım örnekler (XAML and CLASS (Code Behind))

i.EntryCell Kavramı

ii.SwitchCell Kavramı

iii.TextCell Kavramı

iv.ImageCell Kavramı

➩ Xamarin Forms MVVM Design Pattern Hakkında Bilgilendirme Örnekler.

i.Command Kavramı

ii.INotifyPropertyChanged Interface Kavramı

iii.Model – View – ViewModel Kavramı Detaylı anlatım

➩ Xamarin Forms TableView (XAML and Class (Code Behind))

i.Views(Control) Kullanımları

ii.Cells (Özel Kontrol) Kullanımları

➩ Xamarin Forms IValueConverter Kavramı Hakkında Bilgilendirme ve Örnekler

i.IValueConverter Interface Kavramı ve Kullanımı

ii.Convert and Convert Back Kavramı

iii.Value,targetType,parameter Culture Kavramı hakkında Bilgilendirme

➩ Xamarin Forms Style Yönetimi (XAML and CLASS (Code Behind))

i.Dynamic Resource Kavramı

ii.Static Resource Kavramı

iii.Setter,Based On,TargetType Kavramları

➩ Xamarin Forms BindingContext Kavramı

i.Kontroller Arası Xaml taraflı Veriye Erişim İşlemi hakkında bilgilendirme ve örnekler

➩ Xamarin Forms Animasyonlar GestureRecognizer Kavramı örnekler (XAML and CLASS(Code Behind))

i.TranslateTo Kavramı

ii.ScaleTo Kavramı

iii.RelScaleTo Kavramı

iv.RotateTo Kavramı

v.RelRotateTo Kavramı

vi.Rotation Kavramı

vii.FadeTo Kavramı

➩ Xamarin Forms ListView Veriye Bağlanma İşmelleri

i.ListView Kavramı ve Örnek Kullanımları

ii.ListView Events Eventleri ve Kullanımları

iii.ContextAction Kavramı ve Kullanımı ve Örnekler

l.Xamarin Forms SQLite Kavramı ve Bilgilendirme

i.SQLite İşlemleri ve Nuget İşlemleri

ii.Insert,Update Delete,GetAll,Get ve Dispose Kavramı ve İşlemleri

iii.Örnek Uygulama Yapılıcak

ListView and Cells and Views and Event Kavramıları ile Birlikte SQLite örneği yapılıcak

➩ Xamarin Forms CustomRenderer Kavramı

i.ExportRenderer Kavramı

ii.İOS,Android,Windows Katmanları İşlemleri ve Örnekler

iii.DatePicker CustomRenderer

iv.Entry Custom Renderer

Spesific Evenst Kavramı

➩ Xamarin Forms DependencyService Kavramı

i.DependencyService Mimarisi ve Kullanımı

ii.Platform Spesifik Bilgi Akışı Sağlamak

➩ Xamarin Forms Web Service ve Veriye Erişim İşlemleri

i.WebApi Hakkında bilgilendirme ve Örnek

ii.Get Kavramı

iii.Post Kavramı

iv.Put Kavramı

v.Delete Kavramı

vi.WebApi Local IIS işlemleri

vii.HTTPClient ve bcl.build Namespace işlemleri ve kullanımlarıü

viii.Örnek Uygulama Yapımı

➩ Harici Telefonları Emulator gibi kullanmak

i.Debug Device Kavramı

ii.Kurulu ve Yönetilmesi ve Debug işlemleri

➩ Xamarin Forms DisplayActionSheet Kavramı ve Kullanımı

i.DisplayActionSheet Class ve Kullanımı

➩ Xamarin Forms Multi Language – Localization Kavramı

i.Resource Kavramı ve Kullanımı

ii.Örnek Uygulamalar

iii.Multi Language Konusu Hakkında Bilgilendirme

iv.Resx Yapısı ve Kullanımı

v.Image and Test Localize İşlemleri

vi.Örnek Uygulamalar

➩ Xamarin Forms Plugins

i.Plugins Kavramı ve Bilgilendirme

ii.Battery Plugin Kullanımı

iii.Vibrate Plugin Kullanımı

iv.Camera Plugin Kullanımı

v.Barcode Plugin Kullanımı

vi.Connectivity Plugin Kullanımı

vii.DeviceInfo Plugin Kullanımı

viii.Share Plugin Kullanımı

ix.Video Player Plugin Kullanımı

x.Messaging Plugin Kullanımı

xi.CarouselView Plugin Kullanımı

➩ Xamarin Forms sosyal Medya Api Kullanımları

i.Facebook Api Kullanımı

ii.Twitter Api Kullanımı

iii.Instagram Api Kullanımı

➩ Xamarin Forms Local Push Notification Kullanımı

i.LocalPustNotification Kavramı ve Örnek Uygulama

➩ Xamarin Forms Release Mode da çalışmak ve Uygulamaların çıktılarına ulaşmak

i.İnstall Header özellikleri değiştirmek

ii.İcon ve başlık gibi işlemlerin yapılması

iii.İzinler

➩ Xamarin Forms and Azure

i.Konu Hakkında bilgilendirme

➩ Xamarin Forms Örnek Proje Ders Sonu Proje Yapımı

i.Barcode Scanner Projesi

➩ Okutulan Ürünün Database den Bilgileri

ii.SQLite Projesi

➩ To Do List Projesi Yapılıcak ve SQLite Profession SSeviyede Kullanılıcak

iii.Accordion Page Yapımı

➩ Accordion xaml page yapımı uygulaması

iv.SignalR and Xamarin Forms Chatleşme Projesi

➩ SignalR Server ve Cliant Yapısı

➩ Mesajlaşma Projesi

➩ Online Olan Kullanıcıların bir birleri ile mesajlaşmasını sağlamak

➩ İos, android,Windows and Web

 

2) Xamarin Forms (Shared Project)

➩ Proje yapısı inceleme ve sunum

➩ Örnek Uygulama ve Detaylı Anlatım

➩ Xamarin Treditional Android

➩ Proje Yapıları genel anlatım

➩ Activity Kavramı

➩ Intents Kavramı

➩ Services Kavram

➩ Permissions Kavramı

➩ Resources Kavramı

➩ Emulator işlemleri

➩ Android ile UI Geliştirme

➩ Örnek uygulama ve Debug işlemi

➩ StoryBoard ile Toolbax Kullanımı ve Genel Yapısı

➩ Kontroller ile çalışmak

Xamarin Treditional İOS

➩ Proje Yapıları genel anlatım

➩ Kontroller ile Çalışmak

➩ StoryBoard ile Toolbax Kullanımı ve Genel Yapısı

➩ Emulator İşlemleri

➩ Örnek uygulamaEğitim içeriğini PDF olarak indir